Statkraft åpner Cheves vannkraftverk i Peru

Statkraft åpner i dag vannkraftverket Cheves i Peru. Kraftverket er Statkrafts niende i landet, og øker selskapets vannkraftproduksjon i Peru til 2500 GWh per år.

Det nye vannkraftverket er lokalisert 130 kilometer nord for hovedstaden Lima, på elven Huaura. Kraftstasjonen består av to aggregat med en samlet effekt på 172 MW og utnytter et fall på 600 meter. Kraftverket er det første Statkraft-konsernet har utviklet og bygget ut på egenhånd i Sør-Amerika.

Vannkraftverket Cheves startet kommersiell drift i slutten av august, og vil årlig produsere rundt 840 GWh basert på regn og smeltevann fra Andesfjellene. Strømmen selges gjennom en langsiktig kraftsalgsavtale inngått med 8 lokale distribusjonsselskaper.

- Åpningen av Cheves befester Statkrafts posisjon blant de største kraftprodusentene i Peru. Den underbygger samtidig vår ambisjon om å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Våre satsinger i Sør-Amerika spiller en svært viktig rolle i denne strategien, sier konserndirektør for internasjonal vannkraft, Asbjørn Grundt.

Statkraft har vært til stede i Peru siden 2003, først gjennom datterselskapet SN Power og siden sommeren 2014 i egen regi. Sammen med det statlige investeringsfondet Norfund eier og drifter Statkraft nå ni vannkraftverk i landet, med en samlet kapasitet på 443 MW og en årlig kraftproduksjon på nærmere 2500 GWh.

Satsingen i Peru inngår i Statkrafts satsing i Sør-Amerika, som omfatter utvikling, drift og vedlikehold av vann- og vindkraft i kjernemarkedene Brasil, Chile og Peru. Virksomheten består av eierandeler i 20 vannkraftverk og 2 vindparker, en omfattende krafthandelsaktivitet og mer enn 700 ansatte i de tre landene.