Arkivfoto

Statens vegvesen skrev kontrakt med Åge Haverstad AS

Statens vegvesen skrev onsdag kontrakt med Åge Haverstad AS om bygging av fv. 33 mellom Langsletta og Totenvika. Byggearbeidene vil starte opp i løpet av en måneds tid.

På oppdrag for Statens vegvesen skal Åge Haverstad AS bygge:

- 7,2 kilometer veg mellom Langsletta og Totenvika kirke. Mens eksisterende veg har en bredde på mellom 5,5 og 6 meter, får den nye vegen en bredde på 8,5 meter.

- 5,5 kilometer gang- og sykkelveg mellom Fjellhaug og Totenvika

- Nytt kommunalt vann- og avløpsanlegg mellom Fjellhaug og Totenvika kirke.

- Ny kontrollplass.

Åge Haverstad AS og Statens vegvesen skal nå gjennom en samhandlingsfase. Det er ventet at selve utbyggingen vil starte i løpet av den kommende måneden.

Formålet med utbyggingen er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fv. 33.