Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen

Statens vegvesen inviterer til bransjetreff i sør

11. november inviterer Statens vegvesen Region sør rådgivere og entreprenører innenfor oppgaveområdene på riks- og fylkesveger til bransjetreff.


- Hensikten med arrangementet er å møte bransjen for å dele informasjon om oppgaver på vegsiden i Region sør, samt å skape en arena for læring, dialog og innspill, sier Kjell Inge Davik, regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør i en pressemelding.

Arrangementet finner sted på Clarion hotell Tyholmen i Arendal. På programmet står blant annet HMS i entrepriser, tunnelrehabilitering, totalentreprise og konkurransepreget dialog, drift og vedlikehold, samt 3D-prosjektering.

I tillegg ønsker Statens vegvesen å diskutere med bransjen hvordan vi sammen kan unngå at kriminalitet slår rot i vår bransje.

- Det skjer mye i vår region for tiden og ikke minst i årene som kommer. Flere store prosjekter skal planlegges, og det er planlagt byggestart i 2016 til prosjektene E18 Rugtvedt.

- Dørdal og E18 Tvedestrand - Arendal. I tillegg kommer alle oppgavene knyttet til drift og vedlikehold for å nevne noe, sier Davik.

I tillegg til foredrag, vil Statens vegvesen ha tilstede personell fra større og mindre prosjekt, fra planleggings-/prosjekterings- og investeringssiden, samt fra driftsmiljø.