Ill. Statens vegvesen

Statens vegvesen hever kontrakt med OSSA

Statens vegvesen har besluttet å si opp kontrakten med det spanske selskapet Obras Subterraneas, som er entreprenør i prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen.

Årsaken er at selskapet ikke har klart å overholde framdriftsplanen i prosjektet, som nå ligger flere måneder bak skjema.

- OSSA kom sent i gang og har ikke vært i nærheten av å holde tempoet forutsatt i kontrakten. Vi har vært i tett dialog med selskapet hele vegen, og håpet i det lengste vi skulle unngå denne situasjonen. Men tross oppbemanning og endringer i stedlig ledelse har ikke entreprenøren kommet opp på det nivået som er nødvendig for å komme i mål med prosjektet til avtalt tid, sier prosjektleder Gudmund Løvli.

For tre uker siden fikk OSSA skriftlig varsel om at kontrakten ville bli hevet dersom de ikke klarte å møte konkrete krav satt til dem. Statens vegvesen krevde en inndrift i tunnelen på i gjennomsnitt 90 meter i uka. Framdriften har i løpet av de siste tre ukene blitt bedre, men på langt nær god nok.

- Det er beklagelig at vi må ty til et såpass drastisk og uvanlig grep, men vi anser dette å være den beste løsningen for prosjektet. Vi er nødt til å unngå større forsinkelser, sier Løvli.

Trolig blir prosjektet forsinket med ett år som følge av dårlig fremdrift og heving av kontrakten. Forsinkelsen ville imidlertid ha blitt større dersom Statens vegvesen hadde opprettholdt kontrakten med OSSA.

Jobben vil bli lyst ut i markedet på nytt i løpet av april, slik at aktiviteten kan gjenopptas så fort som mulig.