Statens strålevern vil ha kartlagt radonstråling

Statens strålevern ønsker at alle landets kommuner får kartlagt omfanget av radonstråling. I dag har bare halvparten av kommunene en slik oversikt. Strålevernet oppfordrer også folk til å kreve radonmåling når de kjøper bolig.

Når folk kjøper hus eller leiligheter i første og andre etasje, er radonstråling noe de bør spørre selger om. Vi tar nå et initiativ overfor andre norske myndigheter for å gjøre radonkartlegging til en naturlig del ved kjøp og salg av bolig, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern til NTB. Aftenposten brakte søndag en artikkel om at Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserer en treårig tiltaksplan mot radongassens virkninger. Norge har en av de største konsentrasjonene av radon i inneluft i verden. Ved siden av Finland og Irland er Norge det land som er verst rammet. Det kommer både av geologiske forhold og byggeskikk, opplyser Strand. Det er store geografiske og lokale forskjeller i radonstrålingen. Lungekreft Nest etter røyking er radon den største årsaken til lungekreft verden over, ifølge WHO. Bakgrunnen for den treårige tiltaksplanen er en stor europeisk vitenskapelig oppsummering av en mengde studier omkring radon. Statens strålevern og Statens bygningstekniske etat hadde et møte om hva som kan gjøres i forrige uke, og vil fortsette møtene i august. De tar deretter sikte på å fremme en anbefaling til de aktuelle myndighetene. Vi tar sikte på at vi i hvert fall får gjennomført den kommunale kartleggingen. Vi kan ikke tvinge den enkelte huseier til å gjøre radonundersøkelse. Men mange er i dag ikke klar over at de bor i et radonhus. En kommunal kartlegging vil kunne øke kunnskapen om utbredelsen av radon. Vi synes også at dette bør bli et naturlig spørsmål når hus og leiligheter skifter eier, presiserer Strand. Hvorvidt det skal ende med et pålegg for selger til å bringe klarhet radonnivået, er det for tidlig å si noe om ennå, sier han. Nye hus uten radon En hovedsak for Statens strålevern er at nye hus skal bygges uten at det oppstår et radonproblem. Det er enkle byggtekniske tiltak som skal til for å redusere radonnivået. Vi går sammen med Statens bygningstekniske etat gjennom hele materialet og evaluerer om disse tiltakene blir gjort godt nok, samt om det er nødvendig med flere bygningsmessige tiltak. Radonnivået bør ikke bare under minstegrensen, men bør være så lavt som overhodet mulig i nye boliger, sier Strand. Staten ga i en periode på 1990-tallet tilskudd både til Husbanken og til kommunene for at de skulle gjøre radon-målinger. Men dette tilskuddet er nå falt bort. Tidligere målinger har vist at det særlig er hus som ble bygd på 1970- og 80-tallet som kan være utsatt for forhøyet radonstråling. Det var i denne perioden isolasjonsmaterialene kom for fullt, samtidig som man ikke la tilstrekkelig vekt på utlufting av inneluften. Selgers ansvar Formann Øivind A. Tandberg i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at hans forbund naturligvis vil forholde seg til de regler og forskrifter som måtte komme på dette feltet. Det er jo selger som er ansvarlig for å opplyse om feil og mangler ved boligen ved et salg. Meklerne forholder seg til de pålegg som myndighetene iverksetter. Hvis dette blir et krav, vil meklerne kunne bistå med opplysninger om firmaer eller personer som kan utføre en slik måling, sier Tandberg til NTB. Det er en kompetanse som vi i dag ikke har, men vår oppgave er å bistå selger slik at salgsprosessen foregår på best mulig måte. Det omsettes mer enn 100.000 boliger og eiendommer i Norge hvert år.