Staten vil ikke støtte regionale lufthavner

Samtidig som Avinor legger fram et rekordresultat for tredje kvartal, krever styret i selskapet at staten fortsatt bidrar til å dekke underskuddet ved de regionale lufthavnene.

Styret viser til at dette var forutsetningen da Avinor ble etablert som et heleid statlig aksjeselskap. Ved utgangen av tredje kvartal hadde de regionale lufthavnene et underskudd på 327 millioner kroner. Samtidig gikk det statlige tilskuddet ned med 168 millioner kroner, og i neste års statsbudsjett er det helt fjernet. Overskudd har vi bare ved 5-6 av de 46 lufthavnene Avinor driver, sier kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen til NTB. Han sier konsernet står overfor store økonomiske utfordringer i årene fremover. At staten trekker seg ut som kjøper av tjenester i det tidligere kortbanenettet, betyr at vi må utvide den uheldige kryssubsidieringen ytterligere, sier Narvesen. Resultatforbedring Narvesen sier det foreligger EU-krav til flysikkerhet som omregnet til norske forhold vil kreve investeringer i regionalnettet på rundt 1,7 milliarder kroner. Det er de samme lufthavnene som går med underskudd og som staten nå ikke lenger vil bidra økonomisk til å holde i gang. Resultatet før skatt per tredje kvartal er på 511 millioner kroner mens tallet i samme periode i fjor var 417 millioner kroner. Det viser at konsernet Avinor har en solid økonomi, men det er viktig å vite at inntektsøkningen i betydelig grad kommer fra ren kommersiell virksomhet, sier Narvesen. Helikoptertrafikken, overflyginger av norsk luftrom og en pen passasjervekst bidrar til resultatet, men resultatforbedringen skyldes primært økningen i de kommersielle inntektene, sier Narvesen. Store investeringer I delårsrapporten for tredje kvartal er det listet opp en rekke store investeringer som Avinor skal gjennomføre i de nærmeste år. Det pågår en omfattende oppgradering av Stavanger Lufthavn Sola og terminalbygget i Kirkenes skal etter planen stå ferdig i første halvår 2006. De 29 lufthavnene som tidligere ble omtalt som kortbanenettet, må i perioden fram til 2010 ha ny godkjenning basert på krav fra Luftfartstilsynet. Det er her vi møter behovet for investeringer på 1,7 milliarder kroner. Det er for eksempel allerede vedtatt å starte anleggsarbeider for å etablere utvidede sikkerhetssoner ved lufthavnene i Båtsfjord, Stokmarknes, Florø og Sogndal, sier Narvesen.