Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Staten selger fiskerihavner

Staten har bedt Kystverket om stå for salget av rundt 177 fiskerihavnanlegg som ikke lenger er i bruk langs norskekysten.

Staten og Kystverket eier drøyt 500 fiskerihavnanlegg. Men det drives bare aktiv fiskerinæringsvirksomhet i 323 av disse. De resterende anleggene skal nå gis annen bruksverdi, melder Kystverket.

55 fiskerihavner som ikke er næringsaktive ble overført fra januar til utgangen av august i år. Av disse ble 39 anlegg solgt og 16 anlegg tilbakeført til grunneier.

Kystverkets mål er at de skal eie under 500 fiskerihavner ved utgangen av 2019,

Statlige fiskerihavner må følge samme fortrinnsrekkefølger som for fyreiendommer. Det betyr at de selges på det åpne markedet dersom både staten, kommunen, fylkeskommunen eller foreninger med allmennyttige formål ikke benytter seg av fortrinnsretten.