Staten innløser festetomter til en «rimelig penge»

- Vi stiller opp for tomtefesterne og sørger for at folk skal få eie tomta huset står på, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til NTB.

Norsk Tomtefester Forbund er fornøyd.

- Så langt kom vi nå, sier forbundets sekretær, advokat Arild Ruus Simensen, til NTB.

Torsdag presenterte Stoltenberg det glade buskap under et besøk på Hamar sammen med justisminister Knut Storberget (Ap) og fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV).

De som ønsker det, skal få innløse tomter de fester av staten for en rimelig penge, lover regjeringen i en ny tomtefesteinstruks for staten. Instruksen angår først og fremst boligeiere.

Omfatter 8.500
Rundt 8.500 tomtefestere omfattes av den nye instruksen som innebærer at statens tomtefestere kan få løse inn eiendommene de i dag fester «for en rimelig pris», eller fortsette å feste til en leie som blir regulert av konsumprisindeksen og ikke markedsprisen.

- Dermed er enda ett av løftene i Soria Moria-erklæringen innfridd, slår statsministeren fast.

Som lovet i Soria Moria-erklæringen, vil statlig styrte fond og statlige eiendommer innrømme innløsning til 30 ganger konsumprisregulert opprinnelig leie.
Instruksen sier at festeavgift som er oppregulert etter 1. januar 2002 utover konsumprisindeksen skal reverseres og beregnes på nytt når instruksen trer i kraft.

Fornøyde tomtefestere
Norsk Tomtefester Forbund har etterlyst denne instruksen i lang tid.

- Vi er fornøyd. Så langt kom vi i denne omgang. Jeg skjønner at det er store problemer knyttet til hyttene, sier advokat Ruus Simensen.

Han mener instruksen gir gode føringer for avvikling av tomtefeste generelt.

- Instruksen faller ikke inn under saken som Høyesterett har til doms om tomtefestelovens paragrafer om innløsning er i strid med Grunnloven, men vi håper instruksen kan legge føringer for dommen, sier Ruus-Simensen.

- Utover i landet vet jeg at det er mange som er glade for denne instruksen. Statsskog og Opplysningsvesenets Fond har ikke vært noen bedre eier enn private eiere. Etter de henvendelsene fått har de heller vært blant de grådigste, sier advokat Ruus Simensen til NTB.