Staten bidrar til 10.800 bredbåndstilkoblinger

Post- og teletilsynet har gitt 160 millioner kroner i støtte til 35 prosjekter som skal gi bredbåndsforbindelse til 10.800 husstander.

I snitt bidrar staten med 36 prosent av finansieringen i de prosjektene som er foreslått. Det gir en tilkoblingspris på rundt 40.000 kroner per husstand; snaut 15.000 kroner kommer i form av statlig støtte.

Tilsynet fikk inn 171 søknader fra 16 fylker. Totalt ble det søkt om 713 millioner kroner i støtte.