LOs leder Gerd Kristiansen (t.v) og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund hilser på hverandre ved forhandlingsstarten for mellomoppgjøret 2015 i Næringslivets Hus i Oslo mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Startet lønnsoppgjøret der fordeling blir nøkkelen

Et håndtrykk over bordet markerte enigheten mellom arbeidslivets to mektigste kvinner da årets lønnsoppgjør startet mandag.

LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-leder Kristin Skogen Lund er sjeldent samkjørte i synet på hvordan den økonomiske situasjonen påvirker hvor lite hver og en av oss kommer til å få i lønnsvekst under årets forhandlinger.

På begge sider av bordet er mottoet moderasjon, men selve fordelingen skal det snakkes mye om før forhandlingsfristen løper ut ved midnatt natt til lørdag den siste helgen før påske.

For LO blir det viktig å løfte de lavest lønnede. For NHO handler det om å holde igjen og fordele det vesle som er å fordele, jevnt ut over.

– Vi deler virkelighetsbilde, og da er det også lettere å være samstemt, oppsummerte NHO-direktøren.

– Vi har vist hverandre hovedkravene og synliggjort at vi sitter her med en felles virkelighetsforståelse, supplerte Kristiansen.

– Er det forsiktig nok for Kristiansen og Skogen Lund?

– Prognosene har ofte vist seg å være høyere enn hva vi ender på i forhandlinger, så det er ikke gitt at det er noen fasit, lyder NHO-sjefens vurdering.

– Tallene diskuterer vi rundt forhandlingsbordet, sier Kristiansen.

Hun bekrefter at fordeling og profil blir hovedutfordringen i årets lønnsforhandlinger.

– Spesielt når det er lite å forhandle om, må vi ha en rettferdig fordeling. Lavtlønnede tar tradisjonelt ut minst i de lokale oppgjørene, og derfor er det viktig å gi dem et løft i det sentrale oppgjøret, sier Kristiansen.

Skogen Lund minner om at mange av de lavest lønnede jobber i sektorer med relativt sett høye lønnskostnader, og medgir at profilen blir en utfordring.