Starter produksjon av isolert stender

Styret i Moelven Iso3 har fattet beslutning om å investere i produksjonsutstyr for å kunne levere bindingsverkskonseptet Iso3 når de nye tekniske forskriftene blir gjeldende fra 1.august 2009.

Moelven skriver i en pressemelding at Iso3 er den eneste løsningen som klarer kravet til U-verdi i vegg på 0,18 med 20 cm isolasjonstykkelse. Produksjonen vil starte opp hos Mjøsplast i Moelv, og senere flyttes til Moelven Eidsvold Værk.

Produksjonen vil starte opp hos Mjøsplast i Moelv, og senere flyttes til Moelven Eidsvold Værk.

1 million løpemeter
Moelven Iso3 eies med 65% av Moelven Wood AS og 35% av MjøsCon AS, et datterselskap av Mjøsplast AS.

- Nærheten til polyuretanmiljøet på Mjøsplast og til andre viktige underleverandører gjør at vi starter produksjonen på Moelv, sier daglig leder Sven Egil Holmsen i Moelven Iso3 AS.

- Vi investerer nå i utstyr som først vil betjenes manuelt, men som senere vil gå inn i en større automatisert produksjonslinje på Eidsvoll. Holmsen røper at man i første omgang kan produsere 200.000 lm Iso3 per år i Moelv, men at målet er å produsere 1 million løpemeter når produksjonen flyttes til Eidsvoll.

Nullenergihus i EU
Kravene til energieffektive hus øker i hele Europa. I Norge er det varslet hyppigere tilstramninger av teknisk forskrift.

- Bransjen må forberede seg på at kravene kommer til å bli strengere. I EU diskuteres det om det fra 2019 bare skal kunne bygges nullenergihus, og vi tror ikke Norge vil nøye seg med de kravene som gjelder fra 1.august, sier styreleder i Moelven Iso3 AS og administrerende direktør i Moelven Wood AS, Sverre Kværner.

Kværner mener dette tvinger frem nye løsninger.

- Iso3 vil være et av flere kommende produkter som vil bidra til at byggebransjen løser fremtidige krav på en kostnadseffektiv måte.

Krevende produktutvikling med lokale krefter
Utviklingen av Iso3 har gått meget raskt fra Per Knut Mølstad (adm.dir i Mjøsplast), Haumann Sund (tidligere fou-direktør i Moelven) og Moelven Utvikling AS startet arbeidet med det patentsøkte produktet for bare to år siden.

- Produktutviklingen har vært krevende, men vi har lyktes med å frembringe et meget spennende produkt, og et rasjonelt produksjonsopplegg med bistand fra Ringsaker Industriservice. Vi rekker også å lansere produktet kommersielt når de nye forskriftene trer i kraft, selv om vi gjerne skulle vært litt tidligere ute, sier Haumann Sund, som både er styremedlem i Moelven Iso3 og indirekte eier via MjøsCon.

- Vi er nå spent på hvordan produktet vil slå an i markedet. Markedsføringen av produktet skjer for øvrig gjennom Moelvens markedsorganisasjon i Norge, Moelven Wood AS.

Innovasjon Norge bidrar
I forbindelse med utviklingen av Iso3 har Innovasjon Norge bidratt betydelig med tilskuddsmidler. - Samarbeidet med Innovasjon Norge har vært forbilledlig. Uten dem ville ikke Iso3 sett dagens lys, sier daglig leder i Moelven Iso3 Sven Egil Holmsen, som legger til at Innovasjon Norge også har bidratt med langsiktig lånefinansiering knyttet til investeringene i produksjonsutstyr.

Sparer 42.000 kWh
Iso3 er testet i to pilothus, en elementbasert enebolig via Smith Elementbygg og Norbygg i Trondheim, og en tomannsbolig via Mesterhus og Henning Bygg på Høvik. Erfaringene fra byggingen er gode.

- Iso3 brukes som vanlig trelast og kan spikres, sages og isoleres på vanlig måte. Iso3 er lett å ta i bruk og trenger ingen spesialdetaljer, sier daglig leder i Moelven Iso3, Sven Egil Holmsen. - Ellers kan de som eier boligene glede seg over at de sparer seg selv og klimaet for kostnadene ved å produsere 42.000 kWh energi over boligens levetid, avslutter Holmsen.