Foto: Statens vegvesen

Starter med støping av viadukten på Hålogalandsbrua

Støpingen av viadukten som skal lede ut på Hålogalandsbrua starter onsdag 8. oktober og er en viktig milepæl i prosjektet.

Observante trafikanter har lagt merke til den store oransje forskalingsvognen som delvis henger over E6 på Karistrand. Den er spesiallaget for prosjektet og skal brukes for å støpe viadukten som skal bære vegen som skal lede ut på Hålogalandsbrua.

Støpingen av hver del av viadukten må utføres i to faser. Første fase er å støpe bunn og vegger i viadukten. Når betongen er herdet brukes det om lag to uker på å klargjøre for siste fase, som er støpingen av det horisontale dekket på viadukten. Det er dette som skal bære selve kjørebanen.

Omlegging av trafikk 8. – 10. oktober

Første fase starter i løpet av onsdag 8. oktober og det vil ta omlag to døgn før betongen er herdet. I perioden 8. – 10. oktober vil Statens vegvesen av sikkerhetshensyn derfor lede trafikken langs en midlertidig vei på nedsiden av dagens E6.

Om lag 10 minutters ventetid

Det blir ett kjørefelt, nedsatt hastighet og lysregulering av trafikken. For å unngå for lange køer i perioder med mye trafikk, vil detvære manuell dirigering av trafikken morgen- og ettermiddag.

Trafikantene må regne med om lag 10 minutters ventetid når de skal passere Karistrand i de to døgnene støpearbeidet pågår.

Siste fase tar også ca. to døgn, og det blir da samme rutine på omlegging og regulering av trafikken. Vegvesenet varsler trafikantene før de setter i gang med avsluttende støping.

Vegen stenges i flere omganger

Når begge fasene i første støpeoperasjon er utført, må hele forskalingen flyttes frem for å klargjøre for neste støpeetappe. Denne forflytningen tar ca. et halvt døgn, og da må trafikken også legges om og reguleres. Dette vil bli gjort på natten, for å skape minst mulig utfordringer for trafikken.