Bru over Bjørnafjorden. Illustrasjon: Statens vegvesen

Starter med reguleringsplan for E39 Stord-Os

Statens vegvesen har fått i oppdrag å lage reguleringsplan for strekningen E39 Stord-Os, og går nå i gang med dette arbeidet.

– Vi har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide en statlig reguleringsplan for ny E39 Stord–Os gjennom kommunene Stord, Tysnes og Bjørnafjorden, sier Ellen Slinde, planleggingsleder i Statens vegvesen i en pressemeldin.

Strekningen som skal reguleres er rundt 55 kilometer lang, og går fra Ådland på Stord, via bru over Langenuen og videre nordover til Tysnes til bru over Bjørnafjorden. Der blir veien koblet til ny E39 ved Svegatjørn i Os. Reguleringsplanen skal avklare den fremtidige løsningen for europaveien på denne strekningen med vei i dagen, tunneler, kryss, bruer og tilhørende anlegg, opplyser Statens vegvesen.

Den planlagte veien vil redusere reisetiden fra 90 til 30 minutter.

Vegvesenet viser også til at Samferdselsdepartementet har stilt ekstra krav til at man skal optimalisere løsningene. Det kan bety at man enkelte steder går utover grensene som er satt i kommunedelplanen.