Ill. Statens vegvesen.

Starter forberedende arbeider på rv. 555 Sotrasambandet

I uke 35 er det forventet oppstart av arbeider med høyspentomlegging, nytt VA-anlegg, ny rundkjøring og opprusting av veg med sykkelfelt på fv. 5240 Arefjordsvegen og Bildøyvegen.

- Arbeidet er en del av de forberedende arbeidene knyttet til nytt Sotrasamband. Anleggsarbeidene inkluderer arbeid med vann og avløp for Øygarden kommune (ØyVAR). Sykkeltiltak og opprusting av veg utføres på vegne av Vestland fylkeskommune. Det er HGT AS som utfører arbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen. Arbeidet er forventet ferdigstilt høsten 2021, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Arbeidet som utføres for Sotrasambandet er etablering av ny kabeltrasé for ny høyspent. Dagens høyspenttrasé må flyttes for at OPS-selskapet skal få tilgang til anleggsområdet for bygging av nytt Sotrasamband. Arbeidet med kabeltunnelene mellom Breivik og Lillesotra er i hovedsak ferdigstilt.

I forbindelse med anleggsarbeidet vil det blant annet foregå sprenging/pigging og flytting av masser.