Sverker Åkerblom (t.v.) , direktør i BlackRock og Tore Voster, markedssjef i Stangeland Maskin markerte avtalen med et godt håndtrykk etter å ha signert kontrakten på Guleslettene vindpark. Et fond forvaltet av BlackRock, verdens største kapitalforvalter og ledende investor i fornybar energi, har kjøpt Guleslettene vindpark av Zephyr, slik de gjorde med Tellenes vindpark. Foto: Stangeland Maskin

Stangeland signerte vindkraftkontrakt på nærmere 400 millioner kroner

Oppdraget er en totalentreprise på Guleslettene vindpark som ligger i Flora og Bremanger kommuner, like nord for Florø by. Oppdragsgiver er Guleslettene vindkraft as/Zephyr as.

Vindparken skal ha inntil 47 vindturbiner på 4,2 MW med en navhøyde (hubhight) på 90 meter og en rotordiameter på 136 meter. Stangeland Maskin skal bygge nesten 40 kilometer veier, kranoppstillingsplasser og fundament for turbiner hvor løsningen er «Rock Anchor Foundation», en løsning med stålforankring til berg og betong. Videre skal de bygge servicebygg, lysløype for skiturister og skihytte. Kontrakten inneholder også levering og installasjon av 33 kV internkabler i vindparken og 132 kV jordkabel fra transformatorstasjonen og ut til SFE (Sogn og Fjordane Energi) sitt hovednett.

Stangelands underleverandører er NCC i Florø som skal bygge fundamenter til turbinene, servicebygg og turisthytta og Nettpartner fra Mandal som skal levere elektroinstallasjonene.

Prosjektet har en byggetid på rundt to år, og vindturbinene installeres våren 2020. 

De starter riggingen av anleggsområdet 1. juli, og arbeidene ledes av prosjektleder Per Svendsen.

For Stangeland og deres underleverandører vil kontraktene i gjennomsnitt gi arbeid for 50-60 personer.

- Vi er svært glade for å være i mål med signeringen et nytt vindkraftprosjekt, sier markedssjef i Stangeland Maskin, Tore Voster. 

- Vi har tilegnet oss omfattende kunnskap og erfaring med vindkraftprosjekter. Det er meget tilfredsstillende at denne kompetansen gir oss nye oppdrag. Vi gleder oss til å komme i gang på en ny plass i Norge, og kommer til å inngå avtaler med flere lokale leverandører i Florø-området, sier Voster.