Standard Norge spør næringen om man skal revidere NS 3420-del V for Ventilasjonsinstallasjoner

Standard Norge ønsker tilbakemelding på om beskrivelsesstandarden for ventilasjon er moden for revisjon.

I en pressemelding ber Standard Norge om svar på to spørsmål fra fagmiljøene som bruker NS 3420 del V – Ventilasjonsinstallasjoner. Aktuelle fagmiljøer kan for eksempel være rådgivende ingeniører, entreprenører eller leverandører.

Det første spørsmålet er om NS 3420 del V trenger en faglig fornyelse?

- Standarden ble sist faglig revidert i 2012 og siden har den bare fått noen mindre rettelser. Det har trolig skjedd en del endringer i ventilasjonsbransjen siden 2012 og dette bør kanskje gjenspeiles i de tekniske spesifikasjonene i standarden, spør Standard Norge.

Fagområdene som dekkes av standarden er blant annet: generell ventilasjon, luftbehandlingsaggregater, luftfordeling, utførelse og montasje av ventilasjonsanlegg, brannbeskyttelse, prøving av ventilasjonsprodukter, inneklimaparametere, filtrering og rensing av ventilasjonsluft og renromsinstallasjoner.

Det andre spørsmålet er om noen virksomheter ønsker å delta i dugnaden med revisjon av standarden?

- Et eventuelt revisjonsarbeid vil skje i standardiseringskomitéen SN/K 431. Komitéen har vært «sovende» i noen år, og den må i tilfellet gjenoppbygges med nye deltakere. Standard Norge inviterer virksomheter i ventilasjonsbransjen til å delta i arbeidet med revisjon av NS 3420 del V, heter det i meldingen. Standard Norge ber interessenter om å ta kontakt med dem.