Standard Norge inviterer lydfrokost

20. september inviterer Standard Norge til frokostmøte om den nye akustikk- og støystadarden NS8175.

I den nye utgaven av NS 8175 har man gjort en rekke endringer og avklaringer som bransjen har pekt på. På frokostseminaret 20. september lærer du mer om endringene og hvordan standarden kan brukes.

NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper inneholder grenseverdier for lydforhold for de fleste typer bygningene som for eksempel boliger, arbeids- og publikumsbygg, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler, barnehager, overnattingssteder og kontorbygg. Byggteknisk forskrift (TEK 17) angir funksjonskrav til lydforhold i bygninger og henviser til standardens forrige utgave fra 2012. Den nye utgaven kan også tilknyttes til TEK17 dersom bygningsmyndighetene bestemmer det.

Viktige endringer i standarden handler blant annet om utvidelse av grenseverdier for boliger og lydforhold i uteoppholdsarealer.

Frokosten arrangeres i Multiconsults auditorium, Nedre Skøyen vei 2 i Oslo kl. 0830-1100 (frokost fra kl. 0800).