Stålverket Park

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAProsjektleder Mikkel Oustad i Veidekke Entreprenør og prosjektleder Stig Melbø i Nordr.OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

På 27 måneder har Veidekke Entreprenør bygget 80 leiligheter i det nye boligprosjektet Stålverket Park på Martodden i Hamar for Nordr Norge og OBOS.

Fakta

Sted: Hamar

Prosjekttype: Boliger

Bruttoareal: 11.376 kvadratmeter BRA

Totalentreprise: Cirka 185 millioner kroner eks. mva.

Byggherre: Raubekkgata Eiendom (Nordr Norge og OBOS 50/50)

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør avdeling Indre Østland

Arkitekt: Studio NSW

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Rådgivere: RIB, RIBfy, RIBR og RIAku: Cowi l RIE: Hallås l RIVA: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider og gartnerarbeid: Bjørn Frenning Transport & Graving l Parkett: Bo Andren l Branntetting og brannisolering: Firesafe l Ventilasjon: GK Inneklima l Blikkenslager ventilasjon: Innlandet Ventilasjon l Rekkverksarbeider: Ivar Bråthen Mekaniske l Vinduer og balkongdører: Lian Trevarefabrikk l Malerarbeider: Løten Malerverksted l Lås og sikringsarbeider: Lås & Sikring l Stillas: MB Stillas l Gulvavretting: Mjøsprodukter l Systemhimlinger: Moelven Modus l Kjøkkeninnredning og garderobeskap: Norema Kjøkkenstudio l Veggelementer og byggevarer: Optimera l Heis: Otis l Stålkonstruksjoner: Smitek l Elektroarbeider: Svensgaard Installasjon l Mur- og flisarbeider : Th. Johansen og Sønner l Bodervegger: Troax Nordic l Blåseisolasjon yttervegger: Vingrom Bygg l Rørleggerarbeider: YC Rør l Gipsarbeider: ØGM l Utvendige beslagsarbeider: Gjøvik Blikkenslagerservice l Perforerte stålplater og takrenner: Elverum Blikkenslagerverksted l Badekabiner: Part Construction l Betongleverandør: Betong Øst

Det har de siste årene vært en formidabel boligutvikling i Martodden, litt nord for Domkirkeodden i Hamar. Her har det som tidligere har vært gammelt industriområde blitt omregulert til boligformål. Nå har Nordr Norge og OBOS ferdigstilt 80 leiligheter fordelt på tre bygg i Stålverket Park.

Prosjektet har vært en trinnvis utbygging, der første bygg var klar for innflytting i januar 2020, men byggeprosjektet har gått kontinuerlig frem til de siste leilighetene i prosjektet ble overlevert til boligkjøperne i månedsskiftet oktober-november 2020. Salget startet i mai 2018, mens byggestart for første bygg var i august samme år.

Samarbeid mellom Nordr Norge og OBOS

Prosjektleder Stig Melbø i Nordr forteller til Byggeindustrien at navnet Stålverket Park henviser til at det på i 1918-1919 ble bygget et stålverk i området.

– Stålverket gikk konkurs før det ble ferdig, så det rakk aldri å produsere stål. Fabrikkpipa ble revet for noen år siden, men vi har restaurert bunnen av pipa for å ta vare på noe av historien i området, og den er nå en del av parkanlegget i boligprosjektet, sier han.

Stålverket Park er et prosjekt som er utviklet i et 50/50 samarbeid mellom Nordr Norge (tidligere Veidekke Eiendom) og OBOS gjennom selskapet Raubekkgata Eiendom. Nordr Norge har hatt prosjektledelsen i prosjektet, og Veidekke Entreprenør Indre Østland har vært totalentreprenør.

Melbø opplyser at det har vært to kontraheringer i prosjektet.

– For første del av prosjektet var det avtale om å starte bygging av trinn 1, med opsjon på trinn to. Så ble det en ny kontrahering for trinn 3, sier han.

Prosjektleder Mikkel Oustad i Veidekke sier at alle underentreprenører og leverandører er videreført gjennom hele prosjektet. I første bygg er det 33 enheter, i andre bygg er det 28 enheter, mens det i tredje bygg er 19 enheter. Leilighetsstørrelsene i prosjektet varierer fra 44 kvadratmeter til 124 kvadratmeter.

Stort parkområde

Detaljreguleringen for prosjektet startet i 2017. Melbø opplyser at det ble jobbet med ulike løsninger for utnyttelsen av tomta.

– Vi endte opp med tre bygg med et stort parkområde mellom byggene. Samtidig har vi bygget en kvartalslekeplass som også kan benyttes av beboere ved to foreløpig ubebygde naboprosjekter på Martodden, opplyser han.

Byggherren er også klar på at de store grøntarealene i prosjektet er en av årsakene til at prosjektet har solgt bra. Ved ferdigstillelse er kun to av de 80 leilighetene usolgte.

– Stålverket Park er et boligprosjekt med store fellesareal. Mange har ønsket å flytte hit fordi det er sentrumsnært, samtidig som det er grønt og luftig, sier han.

Tegl og stål

Det er Studio NSW som har vært arkitekt for boligprosjektet. De tre byggene er oppført med fasade i tegl med innslag av royalimpregnert trepanel og stålplater.

– Vi ønsket å bygge i tegl for å videreføre teglbruken som har vært i dette industriområdet tidligere. Jeg synes arkitekten har gjort en veldig god jobb med utforming av byggene og materialvalg, fastslår Melbø.

Det er også brukt lakkerte, perforerte stålplater som dekorelement, blant annet på balkonger. Melbø opplyser at prosjektet vurderte cortenstål for vise til forhistorien til stålverket, men at dette ble en usikker løsning for balkongbruk. Derfor valgte man til slutt lakkerte stålplater som ser ut som rustent stål.

Mye plasstøpt betong

I prosjektet er det bygd en felles parkeringskjeller under bygg en og to, mens det tredje bygget har egen parkeringskjeller.

Prosjektleder Oustad opplyser at det var behov for en del sprenging på tomta, som ligger tett opp mot jernbanen. Det krevde vaktmannskap fra Bane NOR for å koordinere sprengningsarbeidene med togtrafikken.

– Stålverket Park har vært et relativt stort betongprosjekt. Alle bærende vegger er plasstøpt, mens dekker over garasjekjeller er hulldekker. Videre oppover i byggene er det plattendekker med påstøp, forklarerer prosjektleder Oustad.

Han forteller at betongarbeidene i prosjektet har pågått kontinuerlig.

– Det har vært en stor fordel i dette prosjektet. Øvrige fag har fått et opphold i produksjonen mellom hvert bygg, siden tak og yttervegger må tettes før innvendige arbeider kan settes i gang. Dette har medført behov for periodevis kraftig ned- og oppbemanning, sier Oustad.

Det er Optimera Byggsystemer som har levert prefabrikkerte veggelementer til prosjektet. Elementene ble levert med vinduer og med de fleste verandadørene.

– For det første bygget ble veggelementene montert etter at råbygget var oppe. Men for de to siste byggene ble veggelementene montert fortløpende før etablering av overliggende dekker, sier han.

Standarden på leilighetene karakteriseres som normal, men det har vært rikelig med tilvalgsmuligheter for boligkjøperne. Stålverket Park er tilkoblet fjernvarme, og prosjektet har desentraliserte ventilasjonsanlegg.

832 dager uten fraværsskader

Både Oustad og Melbø er veldig fornøyd med at prosjektet er gjennomført med 832 dager uten fraværsskader.

– Prosjektet er også bygd gjennom en periode med korona. Jeg er imponert over at prosjektet er ferdigstilt i henhold til fremdriftsplanen med tanke på alle tiltakene som er gjennomført. Det ble ikke påvist noe smitte på byggeplassen, sier Melbø.

Også Veidekkes prosjektleder Oustad berømmer alle involverte i prosjektet for å følge alle tiltak og planer i en krevende koronatid.

– Jeg er veldig godt fornøyd med alle underentreprenører og leverandører i prosjektet. Vi har hatt med oss mange solide aktører, og mange har vært lokale, sier han.

Både byggherren og entreprenøren opplyser om fornøyde boligkjøpere i prosjektet.

– Martodden har blitt et flott område, og vi hadde også som mål å gjennomføre en og sammenhengende utbygging av Stålverket Park. Det er mer krevende å være både kunde, utbygger og entreprenør hvis det går langt tid mellom hvert byggetrinn. Her lykkes vi med en rask utbygging av hele prosjektet, sier Melbø.