Ståle Rød, konsernsjef Skanska. Foto: Svanhild Blakstad

Ståle Rød godt fornøyd med Skanska-utviklingen

Torsdag presenterte Skanska sine tall for den internasjonale virksomheten, og disse viste en dobling av resultatene sammenlignet med siste år og med en underliggende økende lønnsomhet innen entreprenørdelen i konsernet.

Konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge sier det også er god utvikling i den norske virksomheten.

– Som kjent rapporterer nå Skanska Norden som én enhet. Men det jeg kan si er at vi ved utgangen av tredje kvartal har en omsetning som er seks prosent høyere enn etter samme periode som i fjor. Hittil i år er omsetningen på 11,1 milliarder kroner. Rullerende omsetning siste 12 måneder er på 15,1 milliarder kroner, sier Rød i en kommentar til Byggeindustrien.

Skanska har i flere år argumentert for konkurranseformer og gjennomføringsmodeller som innebærer tidlig involvering av entreprenør. Etter å ha halt i land flere store kontrakter den siste tiden, har selskapet en stor del prosjekter som nå er i samspillsfase.

– Ordrereserven er per dags dato på 12,8 milliarder kroner, men i tillegg til dette har vi vunnet, men ikke bokførte, kontrakter i samspill på rundt åtte milliarder kroner. Siste kvartal er det særlig sykehuset på Hjelseth og høyblokka i regjeringskvartalet som bidrar til denne situasjonen, sier Rød.

– Gjennom samspillsfasen får vi en unik mulighet til å bruke kompetanse og erfaring som vi sitter på i selskapet til, sammen med kunden og våre samarbeidspartnere, å utvikle et godt og bærekraftig prosjekt til riktig pris. Jeg har klokkertro på at samspillskontrakter er riktig i mange av de store og mer komplekse kontraktene, utdyper Rød.

Ståle Rød viser til at Skanskas informasjonspolicy per dags dato gjør at han dessverre ikke kan rapportere offentlig hva slags resultat Skanska Norge har, men det er en tydelig fornøyd Rød som letter litt på sløret.

– Det jobbes godt i alle deler av virksomheten, noe som bidrar til resultater som jeg mener vi har all grunn til å være fornøyde med både innen bygg, anlegg og eiendom og hos våre spesialistselskaper, påpeker han.