Stadig verre for tysk økonomi

Tysklands økonomi opplever det verste tilbakeslaget siden andre verdenskrig. I første kvartal i år krympet økonomien med 3,8 prosent, mer enn økonomene hadde ventet.

Fallet i brutto innlandsprodukt BIP - et mål på den økonomiske aktiviteten innen et lands grenser - i første kvartal var det største siden tyskerne begynte å bruke denne målestokken i 1970. Nedgangen skyldes først og fremst fall i investeringene og eksporten.

«Tilbakegangen i BIP savner sidestykke, og skyldes ifølge statistikerne først og fremst det svake bidraget fra utenrikshandelen. Siden årsskiftet har eksporten sunket betydelig mer enn importen», skriver nyhetsbyrået DPA.

Tyskernes naboer i sør sliter også. Den franske økonomien fikk i første kvartal en negativ vekst på 1,2 prosent. Dermed er det offisielt bekreftet at Frankrike er i resesjon, en periode med økonomisk tilbakegang gjennom to kvartaler, opplyser det franske statistiske sentralbyrået.

Regjeringen i Paris venter at økonomien vil krympe med rundt 3 prosent i år. Frankrike er i likhet med Tyskland hardt rammet av det globale økonomiske tilbakeslaget, med et stramt kredittmarked og sviktende etterspørsel etter varer og tjenester.