Illustrasjonsfoto

Stadig større klasser i grunnskolen

Oslo (NTB): Trange klasserom blir stadig vanligere for elever i grunnskolen. Etter at kravet om at det ikke er lov med mer enn 28 elever i hver klasse ble fjernet for ti år siden, har klassene est ut.

I 2001 gikk 14 prosent av elevene i en klasse med 20 elever eller mer, mens nå går 23 prosent i slike store klasser, opplyser Utdanningsdirektoratet til Aftenposten.

I 2004 var det ingen som havnet i klasserom med over 25 elever. I opplæringsloven heter det nå at klassene «ikke må være større enn at det er pedagogisk forsvarlig eller trygt».

– Kommunene kan nå styre dette selv, og det blir bare større og større grupper. I Oslo vet vi at skolebudsjettene blir dårligere år for år. Og siden det er lærernes lønn som koster, kutter man der, forteller hovedtillitsvalgt Hilde Bentsen i Utdanningsforbundet Oslo.

En tallfestet grense for klassestørrelse har vært utredet og foreslått flere ganger de siste årene. I høst skal Stortinget behandle KrFs forslag om at alle 1.- 4.-klasser må ha to lærere hvis elevtallet overstiger 16. (©NTB)