Stadig bedre tunnelstatistikk

Byggeindustrien har fått tilsendt en rykende fersk og positiv tunnelstatistikk fra Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk. De siste tallene viser at det i 2005 er tatt ut over 3,8 millioner kubikkmeter fjell.

Av tallene, som er utarbeiddet av Thor Skjeggedal i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, kan vi lese at det har vært en fin økning siden bunnåret i 2001 hvor man bare tok ut 1,2 millioner kubikkmeter fjell. Bransjen har nå kommet godt over normalår-nivået (1974) på 3,5 millioner kubikkmeter fjell. Det er heller ikke noe som skulle tilsi at aktiviteten skulle dabbe av fremover, så fjellfolket har gode dager for tiden. Man må tilbake til 1998, da vi hadde unormal høy tunnelutbygging på veisiden, for å finne høyere tall. Ser man bort fra dette året, må vi helt tilbake til 1991 for å finne bedre tall. Som vanlig de siste årene, er det veitunneler som er mest markant på statistikken. Veiutbygging står for 2,2 millioner kubikkmeter av det totale tallet på 3,8 millioner kubikkmeter. Deretter kommer vannkraft og jernbane. I neste uke samles fjellfolket til Fjellsprengningskonferansen, og der kommer vi nok til å se mange blide fjes. Det er flere år siden bransjen har hatt det så bra.