Stadig bedre kraftsituasjon

Nedbør, mildt vær og stort tilsig gjør at kraftsituasjonen har fortsatt å bedre seg mot slutten av 2006. Statnett regner det nå som lite sannsynlig at det blir problemer også i Midt-Norge denne vinteren.

Fortsatt mildt ver og høyt tilsig for årstiden førte til at magasinfyllingen i Midt-Norge var stabil i uke 51. Utviklingen har gått i positiv retning hver uke siden begynnelsen av november, og det er nå liten sannsynlighet for forsyningsproblemer i vinter. Nord-Norge Statnett følger fortsatt utviklingen i det nordligste markedsområdet, NO3, spesielt i Troms og Finnmark. Tilsig og magasinfylling I uken 18.- 24.desember var tilsiget til norske kraftmagasiner 2,1 TWh. Magasinfyllingen i Norge var i slutten av uke 51 67,3 %, ned 0,5 % fra forrige uke. I NO1 (Sør-Norge) var det en nedgang på 0,9 prosentpoeng til 68,9 %. I NO2 (Midt-Norge) er magasinfyllingen uforandret på 61,3 %, og i NO3 (Nord-Norge) er den på 64,8 %, opp 0,7 prosentpoeng. Det er normalt med en nedgang på rundt 2 prosentpoeng pr uke for Norge på denne tiden av året. Prognoser Statnetts prognoser viser at den mest sannsynlige magasinfyllingen for NO1 er 21,1 %, for NO2 13,5 % og for NO3 33,9 % før snøsmeltingen starter. For Norge totalt er den mest sannsynlige magasinfyllingen beregnet til å være 23,2 % på det laveste til våren.