Stabile røyrleggerkostnader

Byggekostnadene for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg gikk opp med 0,1 prosent fra desember i fjor til januar i år.

Materialkostnadene holdt seg uendret i den samme perioden, viser nye tall fra SSB.

Fra januar 2010 til januar 2011 steg byggekostnadene for rørleggerarbeid i kontor og forretningsbygg med 3,6 prosent. Kostnadene for sanitærinstallasjoner og varmeinstallasjoner økte med henholdsvis 2,8 og 4,3 prosent i den samme perioden.