Sindre Sverdrup Strand

Stabile byggekostnader

Byggekostnadene for boliger gikk opp med 0,1 prosent fra august til september i år og var 3,4 prosent høyere enn i september 2013, viser tall fra SSB.

Kostnadene for bygging av eneboliger av tre og boligblokker økte begge med 0,1 prosent fra august til september i år. Materialkostnadene for de samme boligtypene steg 0,1 og 0,2 prosent i samme periode.

Fra september 2013 til september 2014 steg kostnadene for bygging av eneboliger av tre og boligblokker med respektive 3,8 og 2,7 prosent.