Stabil omsetningsvekst i bygg og anlegg

Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var på nesten 51 milliarder kroner i 4. termin 2012. Dette er en økning på 10,3 prosent fra året før.

Den største næringen, oppføring av bygninger, utgjør 39 prosent av bygge- og anleggsnæringen. Næringen oppføring av bygninger omsatte for 20 milliarder kroner i 4. termin 2012, dette er 12,7 prosent mer enn i samme periode i 2011, viser nye tall fra SSB.

På fylkesnivå var det bygge- og anleggsbedriftene i Oslo som hadde den største omsetningsveksten i 4. termin 2012, med en økning på 21 prosent fra i fjor. Troms hadde den laveste veksten, på 1,1 prosent i den samme perioden.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.