Anleggsarbeider. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Stabil omsetningsvekst for bygg og anlegg

I løpet av de seks første månedene i 2014 har omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten vist en økning på 7,1 prosent sammenlignet med første halvår 2013, viser tall fra SSB.

Det tilsvarer en økning på snaue 11,7 milliarder og en samlet omsetning på 177,5 milliarder kroner. 

Næringsgruppen oppføring av bygninger hadde en omsetning på 26,7 milliarder kroner i tredje termin 2014 og er dermed den næringen som har størst omsetning. Med en økning på 5,4 prosent opprettholder næringen veksten på samme nivå som i foregående termin.

Næringsgruppen riving og grunnarbeid er det området som har størst økning. Omsetningen de seks første månedene i 2014 var på 21,6 milliarder kroner, en økning på 17,2 prosent i forhold til første halvår 2013. Tredje termin i 2014 viste en økning på 15,0 prosent i forhold til samme periode i 2013.

Innenfor ferdiggjøring av bygninger var veksten lavere enn i den øvrige bygge- og anleggsvirksomheten. Omsetningen hadde en vekst på 3,2 prosent i tredje termin 2014 og en total vekst de første seks måneder på 2,2 prosent sammenlignet med tilsvarende perioder i 2013.

Størst omsetning i Oslo

På landsbasis var det størst omsetning blant bedriftene i Oslo, som omsatte for 12,1 milliarder kroner i tredje termin 2014. Det tilsvarer en vekst på 7,6 prosent fra samme periode i 2013. Størst prosentvis endring hadde bedriftene i Troms, der det var en økning på 13,2 prosent fra tredje termin 2013. I absolutte tall gir dette en omsetning på snaue 1,7 milliarder kroner og en økning på 196 millioner kroner. Nedgangen for bedriftene i Telemark fortsatte i mai-juni med 4,4 prosent lavere omsetning sammenlignet med tredje termin 2013. Telemarkbedriftene har i løpet av første halvår 2014 vist en samlet nedgang på 4,1 prosent.