St. Paul gymnas

Norconsult har prosjektert og Skanska Norge har bygget om Florida Sykehus i Bergen til St. Paul gymnas, en katolsk videregående skole.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Rehab

Kontraktssum eks mva: 70 millioner kroner

Bruttoareal: 4.602 kvm

Tiltakshaver: Stiftelse,
under Oslo Katolske Bispedømme

Totalentreprenør: Skanska Norge

Teknisk totalunderentreprenør: Tevas

Arkitekt og IARK: Norconsult

Totalrådgiver: Norconsult

Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Skanska Survey l Riving: AF Decom l Stålkonstruksjoner: Johs Sælen l Glass- og alu.arbeider: Hole Glas l Vinduer og balkongdører: Norgesvinduet l Blikkenslager: Fløysand Tak l Innv tømrer: Batek l Maler og gulvlegger: Laksevåg Malerforretning l Mur og puss: Flis & Mur l Rør og sprinkler: Anders O Grevstad l Elektro: Petterson & Gjellesvik l Ventilasjon: Østensen l Fast inventar naturfagsavd: Faginn-
redning l Kantinekjøkken: Norrøna Storhusholdning l Heis: Ing Stein Knutsen l Adgang og alarm: Nokas l Stillas: UCO l Akustiske vegge / himling: Innomhus l Skilting og nummerering: Multireklame l Dører: Daloc

Florida Sykehus er tegnet av arkitekt Ole Landmark og ble drevet av nonneordenen Franciskus-søstrene fra 1937 til 1984. Etter 26 år som sykehjem med korttids-plasser ble bygget total-rehabilitert og rommer inntil 270 elever og 40 ansatte i Norges eneste katolske gymnas.

15.000 per kvadratmeter
Det verneverdige bygget ligger godt synlig på nord-
siden av Nygårdsbroen ved innløpet til Store Lungegårds-
vann. Skolen er eid av Oslo katolske bispedømme. Norconsult har vært arkitekt og totalrådgiver. Skanska Norge har utført arbeidene i totalentreprise, med Tevas som totalteknisk under-entreprenør. Prosjekteringen skjedde i en samspillsfase mellom St. Paul, Norconsult og Skanska. Skanskas kontraktssum er på 70 millioner kroner eks mva. Med et bruksareal på 4.602 kvadratmeter gir det en kvadratmeterkostnad på drøyt 15.000 kroner, noe som er meget rimelig. Rehabiliteringen startet i mars 2013 og bygget ble overlevert i juli i år.

St. Paul gymnas tilbyr studieforberedende utdanning og har spesialrom for realfag.

Skoleråd Gjermund Høgh ved Oslo Katolske Bispedømme har vært prosjektleder for St. Paul gymnas. Han håper elevene både får et studietilbud som gir et godt utgangspunkt for videre utdanning og kunnskaper og holdninger som tjener fellesskapet.

Arkitekt og totalrådgiver
Sivilarkitekt Jorunn Astrid Nygaard i Norconsult har vært fagansvarlig arkitekt for rehabiliteringen av bygget. Hun forteller at Norconsult har vært arkitekt, interiørarkitekt og totalrådgiver.

– Norconsult laget miljøsaneringsrapporter og var rådgivende ingeniør for bygg, elektro, VVS, brann, akustikk og miljø, sier hun.

Bygget er nå dimensjonert for betydelig større personlaster enn tidligere. Nygaard sier at en viktig utfordring i prosjekteringen har vært å føre kreftene fra ny bæring ned til grunnen. En annen utfordring har vært at det var vanskelig å få korrekt underlag. Ole Landmark tegnet bygget om flere ganger ved utvidelser og bygget var ikke egnet til innvendig 3D-skanning.

– Derimot så var Skanskas utvendige 3D-skanning av bygget til hjelp i detaljprosjekteringen. Selv om det her også er problematisk når tomten består av store, gamle trær tett innpå bygget, sier Jorunn Astrid Nygaard.

Strippet til skallet
Prosjektleder Jann Even Longva i Skanska Norge forteller at bygget ble strippet ned til skallet. Bærekonstruksjonen består av hulromsvegger i bærende tegl, plasstøpte dekker med hulrom og takstoler i tømmer. Mange vegger mellom pasientrom er fjernet og rommene bygget om til klasserom. Taket er i stor grad beholdt, men partier med lekkasjer er skiftet ut og noen nye taksteiner er lagt på.

Det er lagt nytt belegg på gulvene. I overgang til vegg er det lagt lister av PVC. Mange vegger er pusset og belagt med glass-
fiberstrie. Noen tverrvegger er revet og noen nye vegger i gips og stål er satt inn. Bygget har fått nye himlinger. Vinduene er nye, men bygget etter mål og malt i samme farge som de opprinnelige vinduene. Noen vinduer må oppfylle strenge lydkrav på grunn av trafikken utenfor bygget. Vinduene er i tre og beslått med aluminium. Solavskjerming ligger i glasset. Bygget har også fått ny heis.

Fasadeuttrykket er beholdt. Det er bygget et nytt trappehus som tilpasser seg eksisterende bygg uten å legge skjul på at det ikke er del av det opprinnelige bygget. På grunn av krav om støy-
skjerming av uteområde ble det satt opp en tre meter høy støyskjerm i glass på terrassen mot store Lungeårdsvann, Uteområdene ellers er det ifølge Jann Even Longva gjort lite med. Plassen mellom bygget og Nygårdsgaten er asfaltert. Utenfor bygget er det satt opp sykkelparkering.

Portikus
Mellom første etasje og underetasjen er gulvet åpnet opp og det er satt inn en ny trapp. Dette gir enklere samferdsel og har gjort bygget mer oversiktlig. En søylegang i underetasjen har fått nye glassruter. Gjermund Høgh betegner området ved søylegangen og den nye trappen som en portikus, et romersk arkitektonisk utrykk for det sosiale området innenfor hoveddøren i større romerske boliger. I romerske bygg kunne det være basarer eller kunstutstillinger. På St. Paul gymnas er det foreløpig stoler, et piano og et bordtennisbord i portikus. Høgh sier at skolen ønsker å fylle området med for eksempel ambulerende utstillinger, elevarbeider, politiske boder ved valg, kunst og så videre.

Nye tekniske installasjoner
Prosjektleder Lars Frode Grevle i Tevas forteller at oppgraderingen av bygget er prosjektert etter Tek10, med noen dispensasjoner. Oppvarming skjer med radiatorer basert på fjernvarme.

Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Ventilasjonsanlegget har tre aggregat med en samlet kapasitet på 40.000 kubikkmeter luft per time. Brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling. Det er montert SD-anlegg og spredenett i bygget.

Grevle sier prosjektering og montering av tekniske installasjoner har gått greit.

– Som vanlig ved rehabilitering er plassen en utfordring og det har blitt noen kompromisser på grunn av lav himlingshøyde. Derfor er litt av ventilasjonen synlig. Samarbeidet med andre aktører har vært meget godt, sier Grevle.

Skeive dekker og vegger
Jann Even Longva sier at rehabiliteringen av bygget har gått greit og at prosjektet er fullført i henhold til fremdriftsplan, HMS-mål og budsjett og uten fraværsskader.

– Vi har hatt mange utfordringer som vi har løst på stedet. Lave etasjehøyder har gjort at vi noen steder har lagt ventilasjonen synlig under himlingen. Vi har hele tiden hatt god dialog med byggherren. Det har vært et givende og spennende prosjekt som vi har hatt stor nytte av å være med på, sier Longva.