St. Olav-bonus til Søbstad

Helsebygg gir entreprenørbedriften Søbstad en solid bonus for trygg drift under sykehusutbyggingen i Trondheim.

På flere utomhusprosjekter har Søbstad-ansatte fullstendig unngått skader som har ført til fravær. Bedriften fortjener derfor en HMS-bonus på 200 000 kroner, mener Helsebygg. Reinertsen Anlegg AS berømmes også for skadefritt utomhusarbeid på Øya, skriver Helsebygg på sine nettsider. Ifølge utbyggingssjef Bjørn Remen i Helsebygg er slike bonuser viktige for å oppmuntre til god innsats innen helse, miljø og sikkerhet. I den videre sykehusutbyggingen på Øya vil Helsebygg oftere inngå kontrakter med mulig HMS-bonus, opplyser Remen. Søbstad har vært entreprenør for nye Ragnhilds gate, nye Edvard Griegs gate/Erlings Skjalgsons gate, samt gårdshagen i Kvinne-barn-senteret. Reinertsen Anleggs utomhuskontrakt med Helsebygg gjaldt Harald Hardrådes gate/Edvard Griegs gate.