Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

SSB: Største boligvekst på tolv år

Nettoveksten i antall boliger i fjor er den største som er registrert siden boligstatistikken ble startet i 2006. Veksten er størst i Oslo, Bergen og Trondheim.

1. januar i år var det 2.547.732 boliger i Norge, viser nye tall fra boligstatistikken i Statistisk sentralbyrå (SSB). Det betyr at boligbestanden økte med 32.143 i løpet av fjoråret.

– Det er den største årlige netto veksten som er registrert siden 2006 da statistikken ble startet, sier seniorrådgiver Vilni Verner Holst Bloch i SSB.

I de foregående årene har snittet ligget på 27.300 boliger.

Det er Oslo, Bergen og Trondheim som har hatt den største økningen i boligmasse. Alle disse kommunene hadde siste år en netto vekst på over tusen boliger – henholdsvis 2.934, 1.842 og 1.658 boliger.

– De ti kommunene med størst vekst sto for 36 prosent av den samlede boligveksten i landet. På bunnen finner vi 150 kommuner som samlet sett har null i netto boligvekst, påpeker Holst Bloch.

Eneboliger dominerer boligmassen i Norge. Men for første gang på mange tiår er under halvparten av boligene eneboliger.

– Det er særlig en dreining fra bygging av eneboliger til blokkleiligheter som forklarer nedgangen. I 2006 var andelen eneboliger 54,2, mens den i 2018 er 49,9, sier Vilni Verner Holst Bloch.