SSB spår høyere rente og høyere lønn

Fram mot 2014 vil nordmenn tjene mer, bruke mer og deretter ta regningen i form av ny, skyhøy boligrente, tror Statistisk sentralbyrå.

Det er vel å merke om vi ikke «retter opp att feila fra i går» og sørger for en mer balansert utvikling av den konjunkturoppgangen som startet i fjor og som fram til 2014 igjen vil gi nordmenn en god følelse av å være Europas rikeste.

Den nye SSB-sjefen, Hans Henrik Scheel, reiser med full tyngde spørsmålet om handlingsregelen for bruk av oljepenger må trappes ned til en forventet avkastning på 3 prosent, i stedet for dagens 4.

Og han har gode argumenter. Ett av dem er at det så langt i fondets historie har vært en lavere avkastning enn de 4 prosent man «forventet» da den aller første Stoltenberg-regjeringen i 2001 gjennomførte planen om å bruke oljepenger med vett og forstand.

Samtidig understreket Scheel at norsk økonomi er mer avhengig av yrkesdeltakelse enn av oljepenger. Han rettet søkelyset direkte mot et annet vanskelig tema i den politiske debatt: veksten i trygdeytelser til mennesker i yrkesaktiv alder.

SSB-sjefen viste til de svake insentivene til å gå fra trygd til arbeid, spesielt for dem som forsørger barn og har små utsikter til en god lønn.

– Vi har hatt en enestående økonomisk utvikling i Norge de siste 20 år, og det meste av den økonomiske veksten har vi spart i Pensjonsfondet, sa Scheel.

Det har gitt norske politikere et stort handlingsrom i finanspolitikken og muligheter for å dekke kommunenes utgifter uten at realverdien av Pensjonsfondet så langt er svekket.