SSB: Prisnedgang på nye eneboliger

Prisene på nye eneboliger gikk ned med 1,5 prosent fra 3. til 4. kvartal 2014, viser nye tall fra SSB.

Fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 økte prisene på nye eneboliger med 1,1 prosent i gjennomsnitt.

Entreprenørenes byggekostnader for eneboliger i tre steg til sammenligning med 3,6 prosent i samme periode, ifølge Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks.

Årsindeksen, beregnet som et gjennomsnitt av de kvartalsvise indeksene, viser at nye eneboliger var 4,6 prosent dyrere i 2014 enn året før.

Til sammen 849 observasjoner er benyttet i indeksberegningene for 4. kvartal 2014.