De næringene som benytter ansatte med lang utdanningslengde, vokser sterkest, ifølge SSB. Foto: Frank May / NTB scanpix

SSB: Næringer med lang utdanning vokser sterkest

Sysselsettingen i petroleumsnæringen vil reduseres framover. Samtidig vil næringer som benytter personer med lang utdanningslengde, vokse sterkest.

Det fremgår av en rapport om sysselsetting og utdanningsvalg fram mot 2035 som Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte tirsdag.

Rapporten viser til at det arbeider mange med videregående fagutdanning og lang utdanning i petroleumssektoren. Men SSB tror nedgangen i etterspørselen etter videregående fagutdanning vil bli motvirket av økning i andre næringer, spesielt innen bygg og anlegg.

Tjenestesektoren vokser også mye fram til 2035 i beregningene til statistikerne, og de næringene som benytter ansatte med lang utdanningslengde, vokser sterkest. Forskning, forretningsmessig tjenesteyting og helse og omsorg er eksempler på slike næringer.