Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

SSB: Flere tillatelser til nye bygg i juli

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 10 prosent fra juni til juli, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden høsten 2014, ifølge nye tall fra statistikken Byggeareal.

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk opp med 39 prosent fra juni til juli. Den langsiktige trenden viser at det har vært en nedgang i bruksareal til andre bygg siden juli 2016. Men det har vært en økning igjen de siste sju månedene.

I tidsrommet august 2016-juli 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 38 700 nye boliger. Det er 15 prosent flere enn i foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,9 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 6 prosent mer enn i perioden før.