Illustrasjonsfoto

SSB: Flere tillatelser til boliger og næringsbygg

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 17 prosent fra 1. til 2. kvartal 2016, viser sesongjusterte tall.

For andre bygg enn boliger viser sesongjusterte tall at bruksareal som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk opp med 16 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal i år, melder SSB.

Igangsettingstillatelse til 9 800 boliger

Det ble gitt igangsettingstillatelse til bygging av 9 800 boliger med i alt 1 186 000 kvadratmeter bruksareal til bolig i 2. kvartal 2016, 25 prosent flere boliger enn i samme kvartal i 2015.

Størst var økningen for igangsettingstillatelser til bygning for bofellesskap der studentboliger utgjør den klart største andelen. I 2. kvartal i år har antall igangsettingstillatelser til boliger i bygning for bofellesskap gått opp med hele 224 prosent sammenlignet med 2. kvartal i 2015. Sammenlignet med 2. kvartal 2014 fikk imidlertid bygning for bofellesskap 27 prosent færre igangsettingstillatelser.

Akershus på fylkestoppen

Ser man på igangsettingstillatelsene i det enkelte fylke, er det Akershus som ligger på topp. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 237 boliger i 2. kvartal 2016. Deretter kommer fylkene Oslo og Hordaland med henholdsvis 1 192 og 1 022 boliger.

Økning også for næringsbygg

I 2. kvartal 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 192 000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. Dette tilsvarer en økning på 21 prosent fra samme kvartal året før.

359 eneboliger er revet eller brent

I 2. kvartal 2016 var det en avgang på 584 boliger, og 359 av disse var eneboliger. For andre bygg enn bolig var det en avgang på 3 081 bygninger. Av disse var 1 170 næringsbygninger, 331 fritidsbygninger og 1 580 boliggarasjer mv.