SSB: Færre nye boliger i august

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 23 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Igangsettelsestallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en langsomt stigende utvikling i antall igangsettingstillatelser til nye boliger siden januar i år.

Oppgang for andre bygg enn boliger

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger, som det ble gitt igangsettingstillatelser til, økte med 10 prosent fra juli til august. Med unntak av perioden juli-august viser den langsiktige trenden også vekst i bruksareal til andre bygg enn bolig helt siden januar i fjor.

Tillatelse til bygging av 29 450 nye boliger siste tolvmånedersperiode

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt igangsettelsestillatelse til 29 450 nye boliger. Det er en nedgang på 1,9 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

Det ble gitt tillatelse til bygging av 5,3 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det er 1,7 prosent mindre enn perioden før.