Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

SSB: Færre boliger, mer næringsareal

I 3. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8 100 boliger. Det er 4 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017. Samtidig ble det gitt tillatelse til å bygge mer næringsareal, viser nye tall fra SSB.

Størst var nedgang for igangsettingstillatelser til boliger i tomannsboliger. I 3. kvartal 2018 har antall igangsettingstillatelser til boliger i tomannsboliger hatt en nedgang på 14 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2017.

Bygning for bofellesskap hadde derimot en økning på 177 prosent i registrerte igangsettingstillatelser i dette tidsrommet. Det er nye tall fra statistikken Byggeareal som viser dette.

Økning for næringsbygg

Det var flest igangsettingstillatelser til boliger i Akershus. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 624 boliger i 3. kvartal 2018. Deretter kommer Oslo med 1 080 boliger.

Til sammen ble det gitt igangsettingstillatelse for 1 021 500 kvadratmeter med bolig i landet.

I 3. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 096 100 kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i næringsbygg. Dette er en økning på 5 prosent fra samme kvartal året før.

Sesongjusterte tall

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger hadde en økning på 16 prosent fra 2. kvartal 2018 til 3. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

Igangsettingstallene varierer en god del fra kvartal til kvartal. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden 3. kvartal 2014, men med en nedgang i perioden 2. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. I de to siste kvartaler er det igjen en økning i antall igangsettingstillatelser til nye boliger.

For andre bygg enn boliger, viser sesongjusterte tall at bruksareal som det ble gitt igangsettingstillatelse til i 3. kvartal i år, hadde en økning på 18 prosent sammenlignet med 2. kvartal.