SSB: Arbeidsledigheten faller til 3,9 prosent

Det var 108.000 arbeidsledige i Norge i februar, 4.000 færre enn i november. Det utgjorde 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Det viser de sesongjusterte tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I fjor sommer var AKU-ledigheten på 4,2 prosent. Nedgangen fra forrige måned er på 0,1 prosentpoeng, noe som er innenfor feilmarginen.

Fra november i fjor til februar i år er 21.000 flere kommet i arbeid, viser de sesongjusterte tallene. Det utgjør en økning på 0,4 prosent.