SSB: 3 prosent nedgang i norske klimagassutslipp fra 2018 til 2019

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 51 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993.

Nedgangen tilsvarer en reduksjon på 1,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den største reduksjonen kommer fra veitrafikk som har en nedgang på 665.500 tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende 7 prosent. Dette skyldes mindre slag av bensin og autodiesel, samt økt andel biodrivstoff i drivstoffblandingen

Eneste felt med en utslippsøkning er «oppvarming i andre næringer og husholdninger», som er opp 93.200 tonn.