SRBG satser langsiktig i Norge og sier underskuddet de har hatt så langt er en strategisk investering. Arkivfoto: Line Vestnes, Statens vegvesen.

SRBG fornøyd med bolte-svar - lover langsiktig satsing i Norge

En ekspertgruppe har konkludert med at bruddet på en av forankringsboltene på Hålogalandsbrua ikke skyldes produksjonsfeil eller mangelfull utførelse ved installasjon. Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) er fornøyd og lover samtidig en langsiktig norgessatsing.

Statens vegvesen har trukket reklamasjonskravet mot Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) etter det såkalte boltebruddet på Hålogalandsbrua.

Det ble i fjor avdekket brudd i en av de 344 boltene som holder bruas bæreklabler. Det er ikke avdekket flere brudd, men Statens vegvesen har likevel besluttet å skifte ut samtlige bolter.

Vegvesenet og entreprenøren har vært uenige om bakgrunnen for boltebruddet, og det ble derfor satt ned en ekspertgruppe. Nå har de konkludert med at årsaken verken er produksjonsfeil eller mangelfull utførelse

– SRBG er tilfreds med konklusjonene fra ekspertgruppen som har vært nedsatt av Statens Vegvesen i forbindelse med den tekniske uenigheten og ansvarsdiskusjon knyttet til feil med boltene på Hålogalandbrua, uttalte selskapet etter at konklusjonen ble kjent fredag ettermiddag.

Fornøyd med samarbeid

Prosjektdirektør Lu Wei i SRBG har følgende kommentar til avgjørelsen:

– Vi i SRBG er veldig fornøyd med samarbeidet med Statens vegvesen og respekterer fullt ut at diskusjoner som det vi har hatt knyttet til boltene kan oppstå i et så viktig bruprosjekt. SRBG er fokusert på å vokse i Norge og vi er stolt av å ha blitt den valgte partner i å bygge og ferdiggjøre Hålogalandbrua, skriver Lu Wei.

Jobber med sluttoppgjør

Bruprosjektet er nå ferdig, men det gjenstår litt arbeid som må gjennomføres i vår- og sommersesongen.

Videre skal SRBG bli enige med Statens Vegvesen om det helt siste rundt sluttoppgjøret.

Dialogen med Vegvesenet har ifølge strategisk rådgiver i First House, Bjørn Richard Johansen, vært god.

Han er talsperson for den kinesiske entreprenøren i Norge.

– Det har vært et godt samarbeid hele veien med Statens Vegvesen og SRBG har lært mye av selskapets første store prosjekt i Norge. De satser langsiktig og ser frem til å levere gode resultater fra virksomheten i Norge i mange år fremover, sier Bjørn Richard Johansen i meldingen.

Slik forklarer SRBG stort underskudd

I den samme meldingen kommer First House-rådgiveren også inn på den krevende økonomiske oppstarten selskapet har hatt i Norge.

Byggeindustrien har tidligere omtalt at SRBGs norske avdeling omsatte for litt over 253 millioner og fikk underskudd på 175 millioner kroner i fjor.

Til tross for oppstartsvansker, understreker Bjørn Richard Johansen at den kinesiske entreprenøren satser langsiktig i det norske markedet.

Han sier underskuddet må bli sett på som en strategisk investering for å etablere seg i Norge.

– Underskuddet ble litt større en forventet rett og slett fordi en av våre underleverandører i forbindelse med Hålogalandbrua gikk konkurs. Som den ansvarlige avtalepart overfor Statens vegvesen måtte SRBG dermed påta seg disse ekstrakostnadene når en av selskapets samarbeidspartnere og underleverandører gikk konkurs underveis i prosjektet, understreker Johansen.

Hevder de tapte 86 millioner på konkurs

Ifølge SRBG har de beregnet at 86 millioner av tapet kan tilskrives konkursen, blant annet på grunn av følgekostnader som dukket opp i arbeidet med å sikre leveransen på brua. 

Johansen understreker at SRBGs eiere, Sichuan Railway investment Group Co. Ltd, er et stort selskap med en omsetning på over 90 milliarder RMB i 2018.

Det tilsvarer over 115 milliarder norske kroner.

– SRIG er som eier aktiv i å støtte opp om SRBG sin langsiktige strategi for vekst og investeringer i Norge, opplyser Johansen.