Sprengning av fjellhaller startet på Nyhamna

Sprengningsarbeidet av de store fjellhallene for kondensat har startet på Nyhamna. Arbeidet med å sprenge ut 240.000 kubikkmeter stein - tilsvarende 6000 dumperlass - vil ta halvannet år.

I landanlegget under utbygging på Nyhamna skal gass, vann, kondensat og frostvæske separeres. Kondensatet med en kvalitet god nok for eksport skal lagres i en 180.000 kubikkmeter stor fjellhall før utskipning. Kondensat som trenger ytterligere prosessering før eksport skal lagres i en mindre hall som rommer 60.000 kubikkmeter. Omtrent hver fjerde dag vil det komme en tankbåt for utskipning av kondensatet. Den store fjellhallen vil ha lager for en mengde tilsvarende en stor tankbåt, pluss sju dagers produksjon i tilfelle dårlig vær skulle forhindre båtanløp. Arbeid døgnet rundt Tomteopparbeidelsen pågår nå døgnet rundt på Nyhamna i Møre og Romsdal. - Siden den første salven gikk av tre måneder siden, har man allerede flyttet på over en million kubikkmeter masse. Rundt 10.000 kubikk stein sprenges daglig. Dette tilsvarer 250 dumperlass, sier informasjonssjef Vegar Stokset i Hydro. Skanska som utfører tomteopparbeidelsen på Nyhamna - som er blant de største og mest krevende noensinne i Norge, har på det meste rundt 400 personer i sving. Store dimensjoner på Nyhamna Hele 1,1 millioner kubikkmeter løsmasser skal graves ut og 1,8 millioner faste kubikkmeter stein skal sprenges ut, hvorav 400.000 kubikkmeter under bakken. Total massehåndtering (jord og stein) på omlag 5 millioner kubikkmeter.