Sporveien inngikk stor kontrakt med svensk selskap

Amparo Solutions har signert en rammeavtale med Sporveien Oslo om levering av verne- og sikkerhetsutstyr for planoverganger verdt 67 millioner kroner.

Sammen med den sveitsiske partner Schweizer Electronic AG utvikler og leverer svenske Amparo Solutions AB sikkerhetsutstyr for kryss mellom vei og jernbane

Ifølge en pressemelding skal de nye bomanleggene, totalt 30 stykker, være mer driftssikre og samtidig bidra til å øke trafikksikkerheten ved planovergangene.

Først ut er prosjektering og bygging av nytt bomanlegg på Harbitzalleen. Erfaringen derfra skal danne grunnlaget for de resterende bomanleggene som skal skiftes ut.

Systemet kalles flexplanovergangsystemer og er installert blant annet i Sveits og Tyskland. Installasjonene i Oslo vil være de første i Norden.

Arbeidet vil starte sommeren 2015, og det første oppgraderte krysset tas i bruk inneværende år. I 2016 starter oppgraderingen av de resterende kryssene i Oslo.