Sporveien har fått byggherreansvaret for den nye sentrumstunnelen for T-banen

Ny sentrumstunnel for T-banen er avgjørende for at veksten i kollektivtrafikken skal kunne fortsette og Sporveien er tildelt byggherreansvar for den nye tunnelen.

- Dette er et spennende prosjekt som er viktig for byen vår og vi er selvfølgelig svært fornøyd med få oppdraget som byggherre. Det å bygge en ny tunnel gjennom Oslo sentrum vil bli utfordrende både for byen og prosjektet. Vi skal lede arbeidet med forprosjekt, prosjektering og bygging og setter umiddelbart i gang med planleggingen, sier utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien.

Befolkningsveksten i Oslo og Akershus er stor og T-banen er ryggraden i kollektivsystemet. Ny tunnel er  sentral i å bygge kapasitet for fremtiden og det å planlegge og bygge ny tunnel er en forutsetning for at veksten i transportbehovet skal kunne skje kollektivt.

Planprogrammet for ny T-banetunnel ble fastsatt i Oslo kommune i sommer og arbeidet med reguleringsplan, konsekvensutredning (KU) og forprosjekt settes nå i gang. Det planlegges å gjennomføre forprosjekt parallelt med reguleringsplanarbeidet. Ruter har fått oppdraget med reguleringsplan og KU så dette arbeidet vil foregå i tett samarbeid mellom Sporveien og Ruter.

- Nå er det viktig for oss å knytte til oss de gode hodene slik at vi kan lykkes med prosjektet. Vi har mange dyktige medarbeidere i dag og vi kommer til å trenge flere. Nå i første omgang dreier det seg om å ansette en prosjektsjef og en prosjekteringsleder som skal være med på å planlegge og bygge fremtidens T-banesystem, sier Hanna Rachel Broch.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner.