Sponheim vil motarbeide gasskraftverk

Venstre-leder Lars Sponheim vil gjøre sitt ytterste for at det skal bli økonomisk ulønnsomt for det Hydro-eide selskapet Naturkraft å bygge et gasskraftverk på Kårstø uten full CO2-rensing.

Sponheim er klar over at et flertall på Stortinget sikret Stoltenberg-regjeringens tildeling av tre konsesjoner for bygging av gasskraftverk. Ingen er foreløpig påbegynt, ettersom kraften så langt har vært for dyr å produsere. Dessuten innebærer bruk av dagens teknologi betydelige utslipp av klimagasser. Nå ligger det an til at Naturkraft allerede til uken vil kunngjøre sin beslutning om bygging. For Venstre er dette en kjernesak. Vi venter nå på det endelige vedtaket fra Naturkraft. Jeg håper at Norsk Hydro tenker seg godt om og ser det meningsløse i dette, i det minste legger inn full rensefinansiering i byggeplanene. I Sem-erklæringen sier regjeringspartiene nei til konvensjonell gasskraft. Vi vil derfor bidra til å skape økonomisk usikkerhet om dette prosjektet, blant annet ved å innføre CO2-avgift, sier Sponheim. Han legger til at prisforskjellene mellom gasskraft og el-kraft er så marginale at det skal lite til før prosjektet forblir ulønnsomt. En utslippsavgift kan være nok. Vi vil motarbeide dette og bruke de politiske hindre vi rår over. Hvis det mot formodning settes ut i livet, blir det et politisk mareritt for Hydros eiere, lover Sponheim.