Spesialist i Kvalitet Norge

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 37 milliarder kroner, og halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innenfor drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 9,2 milliarder (2019), og virksomheten har ca. 2 300 ansatte, hvorav 1 500 fagarbeidere og 800 funksjonærer.

FirmaVeidekke Entreprenør
FylkeOslo
Søknadsfrist18.11.2020

Veidekke Norge ønsker å styrke arbeidet med kvalitet og søker medarbeider til en spennende stilling som Spesialist Prosesskvalitet og Ledelsessystem. Kvalitet Norge er organisert inn under Veidekke Infrastruktur, men skal betjene både Veidekke Bygg og Veidekke Infrastruktur, som til sammen utgjør Veidekkes virksomhet i Norge. Som spesialist skal du bidra til systematisk kvalitetsarbeid i Veidekke Norge, og kontinuerlig utvikle ledelsessystemer i henhold til krav i et bruker-/kundeperspektiv. Du vil ha en sentral rolle i prosessen mot et fremtidsrettet og brukerorientert ledelsessystem. Prosesseierne er en viktig ressurs for å oppnå god styring og forbedring av våre prosesser og du vil være en faglig støtte slik at de lykkes med dette arbeidet. Stillingen rapporterer til Kvalitetssjef Norge og inngår i et team på 7 personer. Arbeidssted vil fortrinnsvis være på Veidekkes hovedkontor på Skøyen i Oslo, men andre lokasjoner kan også være aktuelle. Har du et brennende ønske om å jobbe prosessorientert og systematisk med kvalitet vil vi gjerne ha deg med på laget!

Arbeidsoppgaver

Som spesialist vil du bidra til at ledelsessystemene våre tilfredsstiller lover, forskrifter og krav og støtter virksomheten til sikker og lønnsom drift. I dette arbeidet inngår blant annet å støtte prosesseiere ved å utarbeide maler, standarder og rammer for utforming og innhold i ledelsessystemet. Du vil støtte virksomhetene med å dokumentere prosesser gjennom beskrivelser og rutiner/sjekklister, hvor måling av effektivitet og kontinuerlig forbedring av prosesser er viktig for å oppnå prosesskvalitet og får å tilfredsstille nåværende og fremtidige kundebehov. Opplæring og rådgivning er en sentral del av jobben, og i samarbeid med andre vil du motivere til prosesstankegang og fremme god kvalitetskultur i virksomhetene. Du vil også være faglig støtte for fagressurser ute i prosjekter/enheter og bidra til intern forpliktelse til standarder gjennom samarbeid og samhandling i tverrfaglige team.

Kvalifikasjoner

Vi ser helst at du har relevant bachelorgrad, fortrinnsvis innen bygg/anlegg eller kvalitetsfag. Har du ikke den formelle utdanningen, men kan vise til god erfaring og resultater innen prosessledelse, HMS-, kvalitet- eller forbedringsarbeid oppfordrer vi også deg til å søke.

Profil

Det er viktig at du har inngående kunnskap om prosessorienterte ledelsessystemer og ISO-standardene innen kvalitet (ISO 9001), ytre miljø (ISO 14001) og arbeidsmiljø (ISO 45001). Du har spesialistkompetanse på metodikk og verktøy for prosessforbedring og utvikling (f.eks Lean). Du er opptatt av å få til gode resultater i et ende-til-ende perspektiv, og er faktabasert og systematisk i din tilnærmingsmåte. Videre er det viktig med god kjennskap til kravene for kvalitetssystem i prosjekter i bygg- og anleggsbransjen, slik at du kan gi god støtte ut i driftsorganisasjonen. For å oppnå ønskede resultater må vi jobbe sammen. Som spesialist har du skjønt at den beste måten å få til dette er ved å samarbeide med andre. Du har mange gode ideer og løsninger, men de blir ofte bedre når du involverer andre i prosessen.

For å jobbe med prosesskvalitet og ledelsessystemer må du være strukturert, nøyaktig og systematisk. Du må evne å tenke analytisk, se helheten og ha god praktisk og teoretisk forståelse. Videre er det viktig å ha et positivt menneskesyn, være imøtekommende og kundeorientert.

Kontaktperson:

Beate Lilleengen Bergan

412 23 181

Søk stilling

Vis flere stillinger: