Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Spenncon og Bjørn Risa, styreleder i AS Betong og Risa-konsernet. (Foto: Spenncon)

Spenncon overtar AS Betong

Mandag 1. september overtar Spenncon, som inngår i Consolis-konsernet, driften av AS Betong.

Ingrid Dahl Hovland (Foto: Nadia Frantsen)

– Med overtakelse av driften av AS Betong vil vi videreutvikle vår posisjon som markedsleder på det norske markedet og styrke vår posisjon i Rogaland, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Spenncon.

– Ved å kunne tilby mer helhetlige løsninger blir vi enda bedre rigget for å sikre HMS og høy kvalitet i byggeprosessen. Sammen med våre kunder vil vi videreutvikle innovative løsninger som skaper gode funksjoner for bygget og varige verdier for byggets eiere, sier hun.

Tidligere i år godkjente Konkurransetilsynet Spenncons overtakelse av AS Betong. Selskapene tilbyr komplementære betongprodukter, og oppkjøpet setter Spenncon i stand til å levere slipte betongfasader til bygg.

– Med denne typen fasadeløsninger kan Spenncon tilby enda mer komplette råbygg og bedre totalløsninger til sine kunder, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Satser på høyteknologi

Ifølge Hovland vil utviklingen av betong som byggemateriale for fremtiden stå sentralt i Spenncons videre FoU og innovasjonsarbeid. Det gjelder både for materialutvikling av betong som et miljøvennlig og fremdriftsrettet byggemateriale, så vel som utvikling av bygningselementer:

– Satsing på høyteknologi i vår industri skal sikre våre kunder industrielle løsninger som møter kravene i markedet og sikrer industriutvikling på lang sikt for byggebransjen. Industriell bygging gir store muligheter for høyere grad av materialeffektivitet og innovative løsninger så vel som lavere kostnader, sier Hovland.

Et materiale for fremtiden

– Betong er et materiale som absorberer både kulde og varme godt, noe som begrenser energibehovet i et betongbygg. Som bygningsmateriale i fasader gir det også nye muligheter i uttrykk, og har store fordeler når det gjelder bestandighet og lave vedlikeholdskostnader over tid.

– I tillegg til at betongbygg har et begrenset energibehov, lages alle våre produkter for å kunne brukes igjen og resirkuleres. Dette er to klare miljømessig fordel. Vårt mål er å alltid være et skritt foran. Gjennom eierselskapet Consolis, får vi tilgang til innovasjons- og forskningsgrupper som ligger helt i front, sier Hovland.

Både Spenncon og AS Betong er i dag lokalisert i Rogalandsregionen, og oppkjøpet styrker selskapets tilstedeværelse i regionen. Spenncon produserer på syv fabrikker i Norge, hvorav den ene er lokalisert på Foss/Eikeland i Sandnes.