Spår renteøkning neste torsdag, under tvil

Norges Bank setter opp rentene førstkommende torsdag, tror de fleste makroøkonomene. Men usikkerheten er større enn tidligere. Både næringslivsorganisasjoner og fagbevegelsen advarer mot en renteøkning.

Torsdag 30. juni samles hovedstyret i Norges Bank til rentemøte. Det har lenge vært ventet at på dette rentemøtet vil styringsrentene bli satt opp med 0,25 prosentpoeng til en rente på 2,0 prosent. Men en stadig sterkere kronekurs har spredd usikkerhet om det virkelig kommer en økning nå. Tvilen ble ytterligere forsterket da den svenske Riksbanken kuttet sin styringsrente helt ned til 1,50 prosent i forrige uke. Den tvilen har imidlertid ført til en svekkelse av krona. I forkant av det svenske rentemøtet beveget den seg mot 7,85 mot euro, men trenden snudde utover i uka og sist fredag måtte man betale 7,97 kroner for en euro. Øker Tvilen til tross: Ni av elleve økonomer TDN Finans har snakket med i forkant av rentemøtet holder en knapp på at det kommer en renteøkning torsdag. En renteøkning er også priset inn i markedet. Unntakene er sjeføkonom Jan Andreassen i Terra Securities, som hele tiden har vært den som har hatt minst tro på nærstående renteøkninger, og sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets. Jeg holder en knapp på at det ikke blir renteheving torsdag. Det er mulig å gjøre det, fordi det er varslet så sterkt, men med endringene som er skjedd de siste ukene, tror jeg Norges Bank lar være, sier Juel til NTB. Varsomme De som venter en økning neste uke, tror imidlertid at Norges Bank vil gå varsomt fram med videre økninger. Vi tror det kommer en renteoppgang nå, og deretter vil Norges Bank se an utviklingen, ikke minst når det gjelder utviklingen i kronekursen, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal til NTB. Om det blir rentenedsettelser i euroområdet og Storbritannia er også momenter som spiller inn i forhold til Norges Banks handlingsrom Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities sier han er veldig i tvil. Innenlandske forhold tilsier klart at renten skal opp. Spørsmålet er om vi har handlefrihet i forhold til valutamarkedet. Nå er vi på vippen. En forsiktig sentralbank venter til august. Men 1,75 prosent er så langt unna det normale nivået for norsk økonomi, at det er et argument i seg selv for å lirke den litt opp. En liten heving kan føre til at folk tenker seg om litt mer før de tar opp mer i lån, sier han til NTB. Tviler gjør også sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank: Jeg tror renta heves, men er ikke sikker. Sentralbanken har trolig et problem med å tolke situasjonen: Om vi går inn en global konjukturutflating, eller om det er et rent europeisk problem. Ikke gjør det Men både næringsliv og fagbevegelse bønnfaller sentralbanksjefen om å ikke heve renten. De frykter en sterk krone og konsekvensene det vil få for konkurranseutsatt industri. NHO frykter den dramatiske situasjonen i 2002 da rentedifferansen mot viktige handelspartnere ga rekordsterk krone og en vanskelig konkurransesituasjon for norske eksportbedrifter. Det samme gjør Fellesforbundet. Næringspolitisk direktør Knut E. Sunde i Teknologibedriftenes Landsforening mener det viktigste Norges Bank kan gjøre nå er å erklære at markedets forventninger til kommende renteøkninger er for høye det nærmeste året. Dette vil øyeblikkelig nedjustere renteforventningene og dermed virke beroligende på kronekursen, mener han.