Spår et mer krevende lønnsoppgjør

Stigende renter kan gjøre vårens hovedoppgjør i arbeidslivet mer krevende, mener Unio-leder Anders Folkestad.

Hovedoppgjøret til våren vil foregå i en mer krevende atmosfære når renter og priser er på vei opp, sier Anders Folkestad etter at Norges Bank hevet renten med 0,25 prosentpoeng onsdag. Våre medlemmer har naturlig nok renter og priser i bakhodet når lønnskravene diskuteres, legger han til i en pressemelding fra Unio. Unio-lederen har for øvrig merket seg at Norges Banks hovedstyre peker på at sterkere handelsvridninger og økt konkurranse i arbeidsmarkedet kan gi lavere pris- og lønnsvekst og mindre press i økonomien. Dette trekker i motsatt retning av sentralbanksjefens tidligere advarsler om faren for økende lønnsvekst fordi den nye regjeringen vil satse mer på offentlig velferd, sier Folkestad.