Sp spår milliardtap etter ESA-avgjørelse

Senterpartiet mener en ESA-avgjørelse som kan stoppe Norges kamp mot aggressiv skatteplanlegging er en «bombe under finansiering av skatteforliket».

– Det var dette som skulle finansiere reduksjonen av selskapsskatten. Dersom vi ikke klarer å stanse det ESA har varslet, undergraver det hele skatteforliket, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Klassekampen.

I skatteforliket legger man opp til å stoppe flernasjonale selskaper som «sjonglerer» med renteinntekter og fradrag over landegrensa for å redusere skatt. Alle partiene på Stortinget er enige i at man bør unngå at konserner fører store renteutgifter til fradrag i Norge, mens overskudd flyttes til beskatning i land med lavere skatt.

Vedum mener det står om minst fem milliarder kroner i tapte skatteinntekter. Han sier Norge har alle de europeiske parlamentene i ryggen og mener det må jobbes hardt for å endre det europeiske regelverket om Norge ikke vinner fram.

– Vi kan ikke la aktører som Google og Facebook la være å bidra til økonomien de tjener alle pengene sine i, sier han.

Det var Dagens Næringsliv som først skrev at EØS kontrollorganet ESA setter foten ned for de norske fradragsreglene. Norge har fått to måneder på å ordne opp, ellers kan saken gå til Efta-domstolen.