Sp savner åpenhet om energirunder med Brussel

Senterpartiet frykter at nye EU-regler vil gi Brussel mer makt over den norske energisektoren. Parlamentarisk leder Marit Arnstad etterlyser informasjon fra regjeringen.

– Olje- og energiministeren har trolig store problemer med norsk tilpasning til EUs nye energipolitikk. Og regjeringen gjør det motsatte av å være åpen i EØS-spørsmål, sier Arnstad til ABC Nyheter.

Stridens kjerne er EUs tredje energipakke som har til hensikt å bekjempe klimaendringene samt sikre forsyningssikkerheten og konkurranseevnen i EU.

– Det er sikkert sider ved EUs tredje energipakke som er greie. Men det er én alvorlig problemsak, sier Arnstad.

Hun sikter til fellesmyndigheten ACER, som skal stå for den overordnede reguleringen av energimarkedene.

– Det er et nytt tilfelle av overnasjonale myndighetsorganer på områder som er utpreget nasjonale, og der vi har stor interesse av å beholde myndigheten på norske hender, sier Arnstad.

Hun er kritisk til graden av innsyn i forhandlingene mellom Norge og EU om energilovverket og frykter EUs tredje energipakke er første skritt på veien mot en «altomfattende energiunion».